paso 1 paso 1 paso 1


  • asegúrate de estar en la pantalla de inicio pulsando el BOTÓN DE INICIO


paso 2 paso 2 paso 2


  • pulsa en la tecla de MENÚ


paso 3 paso 3 paso 3


  • con las TECLAS DE DIRECCIÓN(1), selecciona AJUSTES y pulsa el BOTÓN CENTRAL


paso 4 paso 4 paso 4


  • con las TECLAS DE DIRECCIÓN(1), selecciona AJUSTES DEL TELÉFONO y pulsa el BOTÓN CENTRAL


paso 5 paso 5 paso 5


  • con las TECLAS DE DIRECCIÓN(1), selecciona AJUSTES DE IDIOMA y pulsa el BOTÓN CENTRAL


paso 6 paso 6 paso 6


  • con las TECLAS DE DIRECCIÓN(1), selecciona IDIOMA EN PANTALLA y pulsa el BOTÓN CENTRAL


paso 7 paso 7 paso 7


  • coas TECLAS DE DIRECCIÓN(1), selecciona o idioma que queiras

  • o check en verde indica a opción que está activada neste momento

  • preme o BOTÓN CENTRAL