iphone 8

importar contactos da SIM ó teléfono

<< ver outro terminal
<< máis tutoriais de este terminal


paso 1 paso 1 paso 1


  • os novos iphoneasegúrate de estares na pantalla de inicio premendo o BOTÓN DE INICIO


paso 2 paso 2 paso 2


  • preme en AJUSTES


paso 3 paso 3 paso 3


  • preme en CONTACTOS


paso 4 paso 4 paso 4


  • despraza a pantalla cara abaixo

  • preme IMPORTAR CONTACTOS DE LA SIM


paso 5 paso 5 paso 5


  • preme na conta de destino da copia

  • os contactos garadaranse sempre no teléfono automaticamente, pero ademáis, se gardarán nunha das contas que teñas configuradas no teléfono e permitan a sincronización de contactos

  • a modo de exemplo, prememos en ICLOUD

  • os contactos copiaranse sen máis mediación pola nosa parte