samsung galaxy a8

timbre e vibración

<< ver outro terminal
<< máis tutoriais de este terminal


paso 1 paso 1 paso 1


 • asegúrate de estares na pantalla de inicio premendo o BOTÓN CENTRAL


paso 2 paso 2 paso 2


 • despraza a pantalla de abaixo a arriba para acceder ás APLICACIÓNS


paso 3 paso 3 paso 3


 • preme en AJUSTES


paso 4 paso 4 paso 4


 • despraza a pantalla cara abaixo e preme en SONIDOS Y VIBRACIÓN


paso 5 paso 5 paso 5


 • preme en MODO DE SONIDO


paso 6 paso 6 paso 6


 • selecciona SONIDO, para que o teléfono soe e vibre (se o tes activado) ao recibir unha chamada, só VIBRACIÓN, ou SILENCIO(1)

 • en azul aparece a opción que está activa nese momento

 • preme no botón de RETROCESO


paso 7 paso 7 paso 7


 • se activas o check de VIBRACIÓN Y MELODÍA(1), o teléfono vibrará ademáis de soar cando reciba unha chamada

 • a posición en azul indica que está activado

 • preme en VOLUMEN


paso 8 paso 8 paso 8


 • nesta pantalla podes establecer o volume do timbre de chamada, multimedia, das notificacións de mensaxes e do sistema

 • despraza cada unha das barras á dereita ou á esquerda para subir e baixar, respectivamente, o volume de cada opción(1)

 • preme na FRECHA DE RETROCEDER


paso 9 paso 9 paso 9


 • preme en MELODÍA


paso 10 paso 10 paso 10


 • selecciona unha melodía para o teléfono(1)

 • o check en azul indica a melodía seleccionada

 • preme na FRECHA DE RETROCEDER


paso 11 paso 11 paso 11


 • do mesmo xeito, podemos activar ou desactivar diferentes sons de sistema(1)

 • os checks en azul indican que están activados

 • preme na FRECHA DE RETROCEDER para gardar os cambios e saír