honor 8x

ver por tipo, borrado de rexistro

<< ver outro terminal
<< máis tutoriais de este terminal


paso 1 paso 1 paso 1


 • asegúrate de estares na pantalla de inicio premendo o BOTÓN CENTRAL


paso 2 paso 2 paso 2


 • preme TELÉFONO


paso 3 paso 3 paso 3


 • aparécenos a listaxe de chamadas agrupadas por contacto

 • para ver o desglose de cada contacto preme na icona de INFORMACIÓN


paso 4 paso 4 paso 4


 • selecciona a solapa REGISTRO DE LLAMADAS(1) e se nos mostra a pantalla co desglose de chamadas dese contacto

 • cada chamada vai acompañada dunha icona dun teléfono que nos indica se se trata dunha chamada perdida(2), recibida(3) ou realizada(4)

 • preme na tecla de RETROCESO para volver


paso 5 paso 5 paso 5


 • premendo en cada solapa, podemos visualizar todas as chamadas(1), unicamente as perdidas(2) ou só as procedentes de números que non temos na axenda(3)

 • a solapa en azul indica a que está seleccionada neste momento


paso 6 paso 6 paso 6


 • para borrar o rexistro de chamadas, temos que ir seleccionando rexistro a rexistro

 • preme durante dous segundos no rexistro que queres eliminar


paso 7 paso 7 paso 7


 • preme en ELIMINAR ENTRADA


paso 8 paso 8 paso 8


 • preme en ELIMINAR e a chamada quedará borrada do rexistro de chamadas