honor 8x

enviar correo

<< ver outro terminal
<< máis tutoriais de este terminal


paso 1 paso 1 paso 1


 • o uso de contas de correo require activar a conexión a internet e dispoñer dunha conta configurada no teléfono. Se non as tes configuradas, podes ver como facelo nos manuais correspondentes:
 • asegúrate de estares na pantalla de inicio premendo o BOTÓN CENTRAL


paso 2 paso 2 paso 2


 • despraza a pantalla de dereita a esquerda para acceder a máis APLICACIÓNS


paso 3 paso 3 paso 3


 • preme en CORREO


paso 4 paso 4 paso 4


 • preme en REDACTAR


paso 5 paso 5 paso 5


 • selecciona a conta desde a que queres enviar o correo no campo DE(1)


paso 6 paso 6 paso 6


 • escribe directamente o enderezo do destinatario ou as primerias letras do contacto se o tes na axenda(1) e preme sobre o contacto


paso 7 paso 7 paso 7


 • escribe o asunto(1)

 • escribe o corpo da mensaxe(2)

 • preme na icona de ACHEGAR ARQUIVO para seleccionar o arquivo que queres enviar


paso 8 paso 8 paso 8


 • a modo de exemplo enviaremos unha imaxe que teñamos gardada

 • preme en GALERÍA


paso 9 paso 9 paso 9


 • as fotos agrúpanse automaticamente en carpetas en función da súa orixe

 • a modo de exemplo prememos en DESCARGAS, que son as fotos baixadas de internet e recibidas por correo electrónico


paso 10 paso 10 paso 10


 • selecciona a/s foto/s que queres enviar(1)

 • o check en azul indica a que está seleccionada

 • preme na icona de VALIDAR


paso 11 paso 11 paso 11


 • preme na icona de ENVIAR